Fagligt ståsted

Fagligt ståsted
Photo by Elia Pellegrini / Unsplash

Ser vi på de unge i dag, så stiler mange blindt og kompromisløst efter de perfekte idealer. De perfekte karakterer. Det perfekte udseende. Den perfekte krop. Den perfekte måde at være menneske på.

Ofte har de nemlig ikke andre muligheder, end at skjule deres inderste jeg bag en facade. Mange lider derfor inderst inde. Lider under det store pres det er at være menneske i et præstationsorienteret samfund.

Det er  derfor altafgørende, at de bliver mødt af synlige rollemodeller, der spejler betydningen af at det at være hele mennesker. Lige så vigtigt er det, at de får mulighed for at udtrykke deres sårbarheder, ift. til det at være menneske. De har med andre ord brug for et sted, hvor det er nok at være, og hvor de kan vokse naturligt.

Photo by Edilson Borges / Unsplash

Støttegruppen- et præstationsfrigørende rum

I støttegruppen får de plads til at dele sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet i et præstationsfrigørende rum - og et trygt fællesskab med andre ligesindede unge.

Uden at føle, at der er noget galt med dem. Uden at blive dømt og stigmatiseret.

Det er min opgave at se dem som hele mennesker med alt, hvad det indebærer. Jeg forstår derfor ikke deres problemer som psykiske forstyrrelser og sygdomme, men i stedet som udfordringer med at leve livet.

Under overfladen ligger den eksistentielle længsel og lurer. Det er den længsel jeg gerne vil nå, give plads til og bygge videre på. For der ligger en helt særlig mulighed for at udvikle sig menneskeligt lige her.

Fælles dialog, livserfaringer og temaer

Igennem fælles dialog med de unge lægger jeg op til, at at de kan bringe det ind i rummet, som fylder i deres liv. Jeg er optaget af at undersøge, hvilke historier de fortæller om sig selv, deres relationer og livet.

Jeg deler samtidig ud af mine livserfaringer og tager forskellige temaer op, som relaterer sig til det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet.

Jeg fortæller blandt andet om min rejse igennem uddannelsessystemet. En rejse som førte mig på afveje rent menneskeligt. En rejse som ledte mig i kløerne på en spiseforstyrrelse og ned i de mørkeste afkroge af mig selv. En rejse som paradoksalt nok også gjorde mig til et helt menneske.

Dermed sætter jeg ord på, hvad der sker med sårbarheden, selvværdet og dannelsen i uddannelsessystemet, når vi som mennesker tilpasser os blindt til præstationssamfundets og fællesskabets normer. Vigtigst af alt, så lyser jeg vejen op til den ægte indre livsglæde og den naturlige skaberkraft. En vej, hvor det er nok at være.

Formål

De unge kan dermed bruge støttegruppen som et fundament for at udvikle et sprog for deres følelser, tanker og det at være menneske, mens de uddanner sig.

Med kontakten til sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet får de således mulighed for at udvikle sig til hele mennesker.

Dette øger i sidste ende chancerne for, at de finder deres egen vej i livet samt en dybere mening med tilværelsen, så de kan komme ud på den anden side af spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, skolefravær og andre symptomer på mistrivsel.

Saturday. Summer. Beautiful sunny day, so my friends and I decided to make a picnic and watch the sundown. Pretty fun and relaxed day.
Photo by Helena Lopes / Unsplash