Menneskekundskab er vejen frem fordi:

Menneskekundskab er vejen frem fordi:
Photo by MI PHAM / Unsplash
  • Det sætter fokus på det hele menneskes udvikling i vores samfunds - og uddannelsessystemer
  • Det støtter op om individets grundlæggende selvværd, trivsel og personlige udvikling
  • Det handler om at se, forstå, anerkende og rumme individet, hvor det er rent menneskeligt
  • Det sigter på at lære individet at håndtere sine følelser, tanker og det at være menneske.
  • Det skaber rum for at individet kan forholde sig til sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet.  
  • Det stimulerer nysgerrigheden og udvikler reflektionsevnen.
  • Det øger muligheden for, at individet kan finde mening med tilværelsen og skabe sin egen vej i livet.
  • Det skaber indre balance, ro og livsglæde, som tilsammen udgør en indre menneskelig robusthed
  • Det forebygger spiseforstyrrelse, skolevægring, selvskadende adfærd m.m.