Menneskelig og teoretisk inspiration

Menneskelig og teoretisk inspiration
Photo by Cindy Liu / Unsplash

I støttegrupperne arbejder jeg intuitivt med at se det hele menneske.Som følge af det lader jeg mig inspirere af foreninger, mennesker og teorier, der på naturlig vis understøtter filosofien om det hele menneskes udvikling.

Særligt sensitiv/sansestærk

Jeg favner derfor også det almenmenneskelige, naturlige og medfødte sansestærke karaktertræk i stedet for at kigge igennem diagnose - og sygdomsfilteret.

Amerikanske og tyske undersøgelser peger på, at 15-20 procent har en høj grad af sensitivitet. 15-20 % har en lav grad af sensitivitet og 60-70 % er medium sensitive. Har man dette træk bearbejder man indtryk mere dybt og reflekterer mere over små nuancer i omgivelserne end de fleste. Indtryk går billedligt talt, "dybere under huden". Man kan blive følelsesmæssigt mere påvirket af sine erfaringer og hurtigere føle sig overstimuleret.(Elaine Aaron, psykolog og forsker, www.hsperson.com)

Jeg er selv sansestærk, så jeg ved om nogen anden, hvad det vil sige at kunne mærke og føle mere end normalen, hvilke udfordringer og muligheder det giver på én og samme tid.  Jeg bruger derfor også disse indfølende evner aktivt i støttegrupperne. Samtidig deler jeg ud af mine erfaringer med, hvordan vi som mennesker kan skabe mere balance og udvikle os til hele mennesker i kraft af dette karaktertræk, i stedet for at lukke helt ned rent følelsesmæssigt.

Mange mennesker med det særligt sensitive/sansestærke karaktertræk bliver i mine øjne fejlagtigt diagnosticeret, når de mistrives, fordi de ikke er i stand til at tilpasse sig systemerne.

Som firmamedlem af HSP foreningen (www.hsp- foreningen.dk) ønsker jeg derfor at støtte op om, at vi som samfund bliver endnu mere opmærksomme på at møde, se, rumme og skabe plads til det enkelte menneske ud fra en forståelse af det særligt sensitive medfødte personlige karaktertræk. Som en konsekvens af dette er jeg således også tilknyttet deres behandlerside. https://hsp-foreningen.dk/gd-location/

Mindblaze Academy og Michell Leon Stjernberg

Min største menneskelige inspirationskilde i livet er uden tvivl iværksætteren og facilitatoren Michell Léon Stjernberg. Han er en helt unik rollemodel for lyset, medmenneskeligheden, ægtheden, - for det at skabe sin egen vej i livet.

Med virksomheden "Mindblaze faciliterer han i dag den personlige udviklings proces for unikke individer, som er gearet til at udvikle fremtidens nye innovative løsninger. www.mindblaze.xyz

Michell Léon Stjernberg er iværksætter og facilitator i Mindblaze Academy

Som min tætte sparringspartner, gode ven og mentor har han igennem snart 16 år fulgt mig på sidelinjen. Altid stået til rådighed. Altid delt åbenhjertigt ud af sin store visdom.  Altid givet mig plads til at finde min egen vej. Altid set mig for den jeg er inderst inde, mine talenter og potentialer.

På den måde har han været med til at så nogle helt nye frø. Frø som på mirakuløs vis fik mig til at træde ud af min egen fortælling om spiseforstyrrelse. Som fik mig til at følge et helt nyt spor i livet. Et spor, hvor jeg som ung begyndte en indre søgebevægelse henimod mit sande jeg og den større mening med livet.

Han er derfor også en meget væsentlig grund til, at jeg er der, hvor jeg er i livet i dag.  At jeg står så stærkt i mig selv med kontakt til min sårbarhed, indre stemme- den dybe indre livsglæde og passion i hjertet. At jeg kan se skarpt på mig selv, andre mennesker, livet og samfundssystemerne. At jeg har udviklet mit helt eget unikke livsmindset igennem konceptet om det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet, til gavn for den større helhed.

I mødet med ham har jeg i diverse kreative læringsprocesser blandt andet tilegnet mig unikke kompetencer inden for iværksætteri, undervisning, klarsyn, kampkunst, mentoring, mindset-udvikling, skrivekunst og forfatterskab. Denne viden og visdom er i dag blevet en del af mit naturlige repertoire, som jeg bruger aktivt såvel som passivt i faciliteringen af støttegrupperne.

Arbejdet med afhængigheder- Mary Ó Malley

Jeg har desuden et stort personligt og professionelt kendskab til og erfaring med Mary O Malley´s arbejde, som involverer en helt ny selvhealende tilgang til afhængigheder. (Jeg har bl.a. været på silent retreats med hende på Hawaii og i mange år deltaget i hendes telefon-samtalegrupper)

Mary O’Malley er en forfatter, underviser og rådgiver, hvis arbejde handler om at støtte og hjælpe andre til at vågne til større bevidsthed - til at være og føle sig fuldt ud i live i nuet.

Hjemmeside: Awakening by Mary Ó Malley-https://maryomalley.com/about/

Jeg trækker derfor også på denne viden og visdom i støttegrupperne. For det er uden tvivl den stærkeste og mest effektive måde jeg har prøvet ift. at nå ind til den forløsning af smerte, der ligger i enhver afhængighed. Som mennesker kan vi være afhængige af næsten alt; mad, tvangsmotionering, ting- stoffer, alkohol, overarbejde, cigaretter, bekymring, skærmtid, at bide vores fingernegle, selvdømmeri, eller altid at have travlt mm.

I følge Mary så viser erfaringerne os, at det er ineffektivt at fortsætte med at kontrollere dem, da det er meget sandsynligt, at en anden afhængighed tager over i det øjeblik vi har fået kontrol over en af vores afhængigheder.

I modsætning til at blive ved med at kontrollere afhængighederne, så må vi i stedet øve os på at være nysgerrige og lytte til dem. At åbne sig over for dem i stedet for at lukke sig omkring dem. Skabe forbindelse til dem, frem for kun at fortabe sig afmægtigt i dem. Det handler med andre ord om at møde sig selv med blidhed, der hvor man er, blandt andet ud fra devisen om "What´s in the way is the way". ("hvad der er i vejen, er vejen")

Med tilgangen transformeres afhængighederne fra håbløshed og kamp til lethed, omsorg, kærlighed og glæde. Dette åbner i sidste ende for hjertet og skaber til sammen en stor indre forandring, et helt nyt mindset og muligheden for at leve fuldt ud.

Den medfølelsesorienterede terapi

(Beskrivelse undervejs)

Den fænomenologiske/eksistentielle psykologi- og terapi

(Beskrivelse undervejs)

Humanistisk psykologi

(beskrivelse undervejs)

Den narrative psykologi - og terapi

(Beskrivelse undervejs)

Socialkonstruktionismen

(beskrivelse undervejs)

Kritisk psykologi

(beskrivelse undervejs)

Ervin Goffmann - psykologisk maskin

(beskrivelse er undervejs)

Anerkendende Sprogbrug

I dialogen i støttegrupperne er jeg særligt inspireret af de 12 principper bag Anerkendende Sprogbrug v. Hanne Leth.

Som Hanne Leth udtrykte det så kan "Vores nuværende sprogbrug både være konfliktskabende og angstprovokerende. Anvender vi Anerkendende Sprogbrug kan vi i stedet skabe dialog, som øger selvværdet, selvtilliden og samarbejdsevnen, fordi det skaber respekt for det enkelte menneske."

Hanne Leth (1948-2022)var sprogkonsulent og stifter af Anerkendende Sprogbrug. Ved interesse for principperne bag Anerkendende Sprogbrug, skriv gerne en mail til sofiaviktoriablog@gmail.com, så mailer jeg dem gratis til dig på vegne af Hanne Leth.