Samarbejde

Virksomheder og kommuner

Når et ungt menneske i mistrivsel har fået 1-1 støtte/hjælp i en periode, og er blevet klar til at vende tilbage til den normale hverdag i skolen igen, er det ofte forbundet med en stor grad af overvældelse, sårbarhed, frygt og angst. Det er derfor umådeligt vigtigt at føle sig støttet i denne proces i modsætning til at føle sig helt alene med alle følelserne og tankerne.

Det er her støttegruppen i menneskekundskab kommer ind i billedet. Den enkelte får her mulighed for i tryghed at vænne sig til at socialisere med andre ligesindede unge, i takt med at han/hun bevæger sig ud i samfundet igen.

Så har I som virksomhed og/eller kommune brug for hjælp til at skabe en blid og glidende overgang for de unge. Så samarbejder jeg gerne om at sætte støttegrupper op for jer. Ved behov tilbyder jeg også at lave individuelle støttesamtaler som springbræt til at kunne deltage i støttegrupperne. Se priser her.

Photo by Claudio Schwarz / Unsplash

Mine nuværende samarbejdspartnere

Jeg har pt. et støttende samarbejde med sprogkonsulenten Hanne Leth, som har stiftet Anerkendende Sprogbrug. www.anerkende.dk.

De to projekter "Det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet" og "Anerkendende Sprogbrug" er vokset uafhængigt af hinanden, men understøtter samtidig hinanden på så naturlig en måde, både i forhold til værdier, tankegang og intention.

Med anerkendende sprogbrug bliver det nemlig først rigtigt muligt at arbejde for at integrere det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet og faget menneskekundskab. For der må en helt ny tankegang til samt et opbrud med den måde vi kommunikerer og skaber relationer på.

Som Hanne Leth udtrykker det så kan "Vores nuværende sprogbrug både være konfliktskabende og angstprovokerende. Anvender vi Anerkendende Sprogbrug kan vi i stedet skabe dialog, som øger selvværdet, selvtilliden og samarbejdsevnen, fordi det skaber respekt for det enkelte menneske."

Hanne Leth Stifter af Anerkendende Sprogbrug

Politisk ambition og eksperiment på skoler/uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af min vision så håber jeg naturligvis på, at jeg kan nå ud til politikerne, så menneskekundskab kan komme på skoleskemaet. I den forbindelse samarbejder jeg gerne med politiske mennesker, forskere, iværksættere og investorer, hvis der er et værdimæssigt match og/eller en fælles idé/vision imellem os.

Er I som skole/uddannelsesinstitution nysgerrige på, hvilken betydning menneskekundskab kan have for de unges trivsel? Så tilbyder jeg også at sætte støttegrupper op direkte på skolerne/uddannelserne som et aktivt trivsels/mistrivsels forebyggende eksperiment. Sammen finder vi den pris og form, der passer til jeres budget og skole/uddannelse.

(and execute)

At least, that’s what I wish it said off to the side. It’s been a long time sine I’ve done both of those things – too long.

I’ve spent the last couple months funemployed and figuring out exactly what I want to do. I found a job a long way away from home that fit the bill and tossed in an application the other day but I’m pretty sure that I won’t get it for one reason or another.

Anyways – putting the application together was a lot of fun. It let me dream like I haven’t since I was in university, and getting it all down on paper was pretty liberating.
Photo by Randy Tarampi / Unsplash