Forretningsbetingelser

GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Sofiaviktoria.dk (i det følgende kaldet WEBSITET) gør sig gældende pr. 1. februar 2022 i forbindelse med produkter, ydelser og services tilknyttet brandet Sofiaviktoria.dk og dets tilhørende website: www.sofiaviktoria.dk.

Produkter, ydelser og services på WEBSITET udbydes af:

Sofiaviktoria.dk
Sofia Viktoria Christensen
Søglimt 9, 4000 Gundsømagle.
E-mail: sofiaviktoriablog@gmail.com

Enhver ydelse fra WEBSITET til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre WEBSITET skriftligt har accepteret disse.

WEBSITET forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil WEBSITET bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil alene blive bestemt efter WEBSITET's skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet eksplicit er nævnt. Du kan betale med VISA-kort, Mastercard, Apple Pay og Google Pay. Betalingen foregår via Stripe Inc. på en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling. Stripe Inc. anses som værende blandt de førende og mest sikre i verden til online-betalinger.

Når du betaler via Stripe Inc. reserverer vi beløbet på din konto og trækker det fra din konto via et transaktionsnummer, når varerne er afsendt til dig. Dette gælder dog kun fysiske varer købt i vores webshop. I forbindelse med levering af services som coaching, støttegrupper og kurser trækker vi beløbet med det samme, da vi betragter det som et køb af plads på forløbet, vi leverer i det øjeblik, købet har fundet sted. I forbindelse med  betaling for abonnementer på nyhedsbreve trækker vi beløbet fra din konto med det samme og derefter automatisk hver måned eller år afhængig af din valgte abonnementsform.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som fysiske forløb eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. WEBSITET kan ikke holdes ansvarlig for mails, som Kunden ikke har modtaget.

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører WEBSITET.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Kursusmateriale fra støttegrupper, kurser og øvrige forløb samt produkter og services må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra WEBSITET. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager WEBSITET intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

WEBSITET er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Eventuelle onlineforløb afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget i den pågældende støttegruppe, personlige forløb, kursus og lign.

AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter:

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download af produktet begyndes eller aktiveringslink klikkes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter.

Støttegrupper, kurser og events:

Afbestilling skal ske skriftligt på e-mail til sofiaviktoriablog@gmail.com eller vores postadresse.

Ved enhver afbestilling, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 15% af forløbsafgiften, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afbestilling.

Ved framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 15 % af forløbsafgiften, dvs. der alene sker tilbagebetaling af 85 % af den indbetalte forløbssafgift.

Ved framelding mindre end 4 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50% i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte forløbssafgift.

Ved framelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion.

Personlige forløb:

Afbestilling skal ske skriftligt på mail til sofiaviktoriablog@gmail.com eller vores postadresse.

Ved afbestilling af et samlet forløb senest 72 timer før første sessions start betales 15 % af forløbsafgiften, dvs. der alene sker tilbagebetaling af 85 % af den indbetalte forløbssafgift.

Ved afbestilling af et samlet forløb senest 24 timer før første sessions start betales 50 % af forløbsafgiften, dvs. der alene sker tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte forløbssafgift.

Ved afbestilling mindre end 24 timer før første sessions start gives der ingen refusion.

Såfremt Kunden har behov for at aflyse eller ombooke en enkeltstående session som en del af et samlet personligt forløb, gøres dette uden betaling af gebyr, hvis aflysningen eller ombookningen finder sted senest 24 timer før sessionens start.

Ved aflysning eller ombooking mindre end 24 timer før sessionens start gives der ingen refusion.

Fysiske produkter

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes uden beregning for gentagen levering, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget eller ikke er i komplet stand. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til vores officielle adresse.

DATABEHANDLING

Se venligst vores PRIVATLIVSPOLITIK.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige forløb helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske inden for de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. ud over de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller  eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af WEBSITET på tidspunktet for salg af det pågældende forløb.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Når du deltager i vores støttegrupper, kurser og personlige forløb, sker det helt og holdent på eget ansvar. Vi gør vores bedste for at skabe trygge og sikre rammer for alle deltagere, men du er personligt ansvarlig for din anvendelse af indholdet på forløbene. WEBSITET kan derfor ikke drages til ansvar for eventuelle fysiske og/eller psykiske følgevirkninger som følge af deltagelse.

WEBSITET kan endvidere ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.