Privatlivspolitik

Sofiaviktoria.dk (herefter kaldet WEBSITET) beskytter de oplysninger, du deler med os, uanset om du besøger vores website, modtager vores nyhedsbreve eller deltager i vores støttegrupper.

Vores databeskyttelsespolitik bliver løbende opdateret, så den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på sofiaviktoriablog@gmail.com.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

WEBSITET er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Den dataansvarlige er Sofia Viktoria Christensen. Vores kontaktoplysninger er:

Sofia Viktoria Christensen
Søglimt 9, 4000 Gundsømagle.
E-mail: sofiaviktoriablog@gmail.com

Cookies, logstatistik & sociale medier

Cookies
På WEBSITET anvender vi cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og gøre besøget så nemt som muligt. Når du besøger vores website, accepterer du vores brug af cookies. Du kan til enhver tid slette vores cookies fra din computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik
WEBSITET bruger en logstatistik, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere WEBSITET og din generelle oplevelse af det. Alle dens data er anonyme, og vi opbevarer ingen personoplysninger i den forbindelse. Vi hverken sælger eller deler de indsamlede data med en tredjepart.

Sociale medier
På WEBSITET kan der forekomme links og knapper til sociale medier, hvor du har mulighed for at dele vores indhold med andre. Disse links kan indeholde avancerede tracking-teknologier, som giver de sociale medier mulighed for at tracke dit besøg på vores website. WEBSITET har ingen indflydelse på disse teknologier og fralægger os ethvert ansvar for dem, din brug af dem samt for de sociale mediers persondatapolitik. Vi anbefaler i stedet, at du i din browser tilføjer et filter, som afholder de sociale fra at tracke dine besøg på vores website.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve og chatforum: navn, e-mailadresse

 • Webshopkøb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

 • Støttegrupper, kurser mv.: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve eller chatforum sker, så vi kan identificere dig som modtager og sende dig relevant information.

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb i vores webshop sker med det formål at kunne levere din vare/service og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores støttegrupper, kurser mv. sker, så vi kan sende dig information om arrangementet og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse, certificeringer mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder dokumentation for certificering i forbindelse med støttegrupper og kurser taget hos WEBSITET.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale. I tilfælde af køb af fysiske varer i webshoppen overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Ift. opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til vores støttegrupper og kurser opbevarer vi navnene på vores kursister i maksimalt 30 år, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af certificeringer fra WEBSITET.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores dataansvarlige.

Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

Vi har hos WEBSITET indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse. Vi opbevarer dog ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer heller ikke kundeoplysninger krypteret.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at WEBSITET er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

Kontakt og klage

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne persondatapolitik er gældende fra den 1. februar 2022.