Om

Hej, mit navn er Sofia Viktoria Christensen. Min personlige rejse startede med en spiseforstyrrelse som ung, der lærte mig, hvor altafgørende det er at være et helt menneske for at kunne finde sin vej i livet.

Henad vejen fandt jeg ud af, at jeg var sansestærk/særligt sensitiv. (hsperson.com)(https://sofiaviktoria.ghost.io/ghost/#/editor/page/650b647fa67230000185d217)At jeg kunne mærke og føle mere end normalen. Et medfødt karaktertræk, som gav mig udfordringer og muligheder på én og samme tid. Men frem for alt kontakt, dybde og nærvær i livet. Kontakt, dybde og nærvær med mig selv og mine medmennesker.

Erfaringer som inspirerede mig til at udvikle mit eget koncept om det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet og idéen om støttegrupper i menneskekundskab.(se E-bog her) Et koncept som nu også omfatter daginstitutionerne.

Fra præstationspres til præstationsfrigørende rum

Som fagperson ånder og lever jeg for at understøtte menneskelige udviklingsprocesser, der fremmer psykologisk tryghed, trivsel, livsglæde og den naturlige udvikling.

Min mission er at løsne op for det underliggende præstationspres, der ligger inden i mennesket, såvel som i samfundets ydre præstationskulturer/arenaer.

Derfor har jeg i dag specialiseret mig i at skabe præstationsfrigørende rum for børn, unge og professionelle voksne inden for dag- og uddannelsesinstitutionerne. "Rum som er frigjort fra et snævert knyttet output, fra det der kan måles og vejes ud fra præstationssamfundets kategorier." (Anders Petersen og Søren Chr. Krogh, Præstationskultur, 2021)

Støttegrupper i menneskekundskab for alle unge under uddannelse

De unge mangler i den grad støtte. Støtte i deres følelsesmæssige, mentale og åndelige udvikling. Støtte så de får mulighed for at udvikle sig til hele mennesker, mens de uddanner sig.

På baggrund af det har jeg skabt mit eget firma med navnet; Menneskekundskab v/Sofia Viktoria. Her faciliterer jeg primært støttegrupper i menneskekundskab for alle unge under uddannelse. (se støttegrupper her)

Som næstforperson og støttegruppespecialist i HSP-foreningen brænder jeg særligt for at skabe plads til og forståelse for det sansestærke/særligt sensitive karaktertræk i vores uddannelsessystem og dagtilbud. https://hsp-foreningen.dk/om-hsp-foreningen/

Jeg deltager derfor også aktivt i debatten om børn og unges identitetsdannelse og samfundets påvirkninger heraf ved at skrive personlige og faglige blogindlæg, nyhedsbreve, debatindlæg, bøger samt E-bøger. (se blog her)

person in red sweater holding babys hand
Photo by Hannah Busing / Unsplash

Uddannelsessystemet og daginstitutionerne

Ved siden af bestyrelsesarbejdet i HSP- foreningen og mit selvstændige virke arbejder jeg fast 2 dage i ugen i en vuggestue.

Jeg interesserer mig nemlig også for arbejdet med de helt små børn fra 0-3 år.

Af én særlig grund.

Børnene er i kontakt med det reneste der findes.

Værenstilstanden.

En tilstand som får alt til at synes naturligt og legende let. En tilstand som er båret af den indre livsglæde, flowet, spontaniteten, kreativiteten og nysgerrigheden.

Vi kan lære ufattelig meget ved at gå tilbage til kernen. Ved at undersøge og udforske kilden til leg og fantasi i det lille barns verden.

Dette er i mine øjne nøglen til at forstå, forebygge og forandre den stigende mistrivsel blandt unge. Forandre måden vi skaber samfund, institutioner og uddannelse på.

Mit feltarbejde i vuggestuen danner således også baggrund for den filosofi og metodik, som hører det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet til.

a young boy running through a sprinkle of water
Photo by MI PHAM / Unsplash