Om

Problemet

Flere og flere unge udvikler spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og skolevægring i dag. Endnu flere lider i stilhed. Årsagen er, at de fødes ind i et uddannelsessystem, hvor de menneskeligt, følelsesmæssigt og åndeligt er overladt til sig selv.  

Vi kan ikke blive ved med at lægge ansvaret over på individet, når mistrivslen opstår. Vi har brug for at gøre menneskekundskab til en obligatorisk del af det uddannelsessystem, som vores børn og unge vokser op i.


Missionen

Hej, mit navn er Sofia Viktoria Christensen og jeg er sansestærk. Min personlige rejse startede med en spiseforstyrrelse som ung, der lærte mig, hvor altafgørende det er at være et helt menneske for at kunne finde sin vej i livet. Noget jeg senere gjorde til min faglige spidskompetence som voksen.  

I dag faciliterer jeg støttegrupper i menneskekundskab for alle unge, som er tilknyttet grundskolen, de gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelserne eller de videregående uddannelser.

Min mission er at støtte dem i deres følelsesmæssige, mentale og åndelige udvikling, så de får mulighed for at udvikle sig til hele mennesker, mens de uddanner sig.

I den forbindelse skriver jeg blogindlæg og holder foredrag omkring min passion for det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet. På den måde deltager jeg aktivt i debatten omkring børn og unges identitetsdannelse og samfundets påvirkninger heraf.

Visionen

Når vi har ondt i livet, går vi til coach, psykolog og/eller psykoterapeut. Intet galt i det. Men som samfund overser vi dermed betydningen af, at vi alle har brug for støtte og hjælp til at håndtere livet som helhed.  

Jeg drømmer om et samfund, som ikke bare griber fat i diagnosen og sender regningen videre til coachen, psykologen eller psykoterapeuten. Et samfund der tager menneskekundskab lige så alvorligt som matematik i grundskolen.

Så vi kan lære at skabe kontakt til vores sande natur, takle de eksistentielle aspekter af det at være menneske og finde vej i livet.

Photo by Greg Rakozy / Unsplash

Min faglige profil

Jeg er 41 år og gift med Asger Leopold Christensen. Vi er bosat i en mindre landsby på Sjælland og har to børn på henholdsvis 5 og 8 år.

Jeg blev uddannet pædagog i 2009. Sidenhen har jeg taget en uddannelse som Integrativ Energi & Power coach/terapeut ved Life Academy (2012) samt en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi ved DPU Emdrup (2016).

På pædagoguddannelsen specialiserede jeg mig inden for det drama-pædagogiske område og mit bachelorprojekt omhandlede:

 • Drama-pædagogikkens betydning for udviklingen af identitet i arbejdet med voksne med psykiske lidelser.

Som pædagog har jeg mange års erfaring inden for både normal- og specialområdet i henholdsvis:

 • Vuggestue, børnehave og SFO
 • Aflastningsordning for familier, der har børn med autisme
 • Døgninstitution for børn og unge med diverse psykiske/fysiske funktionsnedsættelser
 • Socialpsykiatrisk botilbud for mennesker i alderen 18-60 år
 • Døgninstitution for unge med spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser

kandidatuddannelsen specialiserede jeg mig inden for det socialkonstruktionistiske område, og mit speciale omhandlede:

 • Pædagogikkens betydning for udviklingen af kreative læringsrum på en online IT-didaktisk universitetsuddannelse

Titel på speciale:

 • "At ville noget med nogen- En socialkonstruktionistisk undersøgelse af de pædagogiske undervisningsdesign i de sociale læringsrum på en online IT-didaktisk designuddannelse på Århus Universitet-Med særlig fokus på kreativitet"

Rent terapeutisk er jeg fagligt funderet i den integrative terapi. En progressiv form for psykoterapi, der kombinerer flere forskellige terapeutiske værktøjer/tilgange inden for den psykologiske teori og forskning, så de passer til det enkelte menneskes behov.  

Jeg har desuden dybdegående viden og erfaring med Mary O Malley´s arbejde med bevidsthed og afhængigheder fra et længerevarende silent-retreat og kursus på Hawaii faciliteret af Mary O Malley. www.maryomalley.com

I den forbindelse er jeg specialiseret inden for feltet spiseforstyrrelse og har flere års erfaring som:

 • Selvstændig coach og terapeut
 • Støttegruppeleder for voksne på en coach- og terapeut uddannelse (CC Life Academy, København)
 • Støttegruppeleder for unge med spiseforstyrrelser i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser (LMS, København)
 • Støtte - kontaktperson for familie med en ung pige med spiseforstyrrelse (Virksomheden Leute, Roskilde)
 • Terapeut for en ung pige med social angst (Virksomheden Leute, Roskilde)

I det terapeutiske arbejde er jeg særligt inspireret af skriveterapien, den medfølelsesorienterede terapi, den narrative terapi og den eksistentielle fænomenologiske terapi.

Som støtte-kontaktperson eksperimenterede jeg imidlertid med min egen filosofi om det hele menneskes udvikling med det resultat, at pigen og familien var parat til at stå på egne ben efter kun et år.

Den succes gav mig blod på tanden til at arbejde med udvidelsen af min erfaring til en større samfundsmæssigt skala.

https://breakyourboundaries.tv/seeking-human-kindness-print - Prints Available - 25 % proceeds goes to supporting homelessness - 

I met Michael in a Boston subway station. I told him I liked his sign. “What matters is what it means to you,” he told me.

I asked what it meant to him. “Doing a deed or expressing kindness to another person without expecting anything in return,” Michael said.

I love approaching strangers wherever I go. Listening and talking to them teaches you about people and how similar we all are to one another. Just like Michael, we’re all seeking human kindness.
Photo by Matt Collamer / Unsplash

Medmenneskeligheden er min personlige driver

Min akademiske og spirituelle baggrund giver mig et bredt fagligt og menneskeligt spektrum at møde, forstå og se det enkelte menneske ud fra. I den forbindelse har jeg stor erfaring med at bruge min intuition og min pædagogisk-psykologiske faglighed som redskab til at skabe hurtige og banebrydende resultater.

Vigtigst af alt, så nærer jeg en dyb ydmyghed, ære og respekt for medmenneskeligheden i mig selv og andre mennesker. Min største styrke er nemlig at se situationer fra den andens perspektiv samt genkende og forstå andres følelser og livssituation. Jeg påtager mig samtidig et stort ansvar for at se klart på, hvornår jeg ikke udøver denne form for empati og medfølelse. For uden denne menneskelige evne, så falder renheden ganske enkelt i at ville hjælpe til fordel for manipulation, styring og kontrol.

Nok også derfor, at jeg er i særlig grad er interesseret i:

 • Hvordan sproget skaber vores identitet på godt og ondt
 • At tappe ind i ungdommens og samfundets tidsånd
 • At sætte fokus på det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet
 • At arbejde for at menneskekundskab kommer på skoleskemaet

For når alt kommer til alt, så er medmenneskeligheden fundamentet for mit virke i verden. Fundamentet for at løfte mig selv, andre mennesker og samfundets systemer dybere ind i kærlighedens lys - væk fra styring, kontrol og magt.