Vision

Flere og flere unge udvikler spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og ufrivilligt skolefravær i dag. Endnu flere lider i stilhed. Årsagen er, at de fødes ind i et uddannelsessystem, hvor de menneskeligt, følelsesmæssigt og åndeligt er overladt til sig selv.

Vi kan ikke blive ved med at lægge ansvaret over på individet, når mistrivslen opstår. Vi har brug for at gøre menneskekundskab til en obligatorisk del af det uddannelsessystem, som vores børn og unge vokser op i.

Photo by Greg Rakozy / Unsplash

Når vi har ondt i livet, går vi til coach, psykolog og/eller psykoterapeut. Intet galt i det. Men som samfund overser vi dermed betydningen af, at vi alle har brug for støtte og hjælp til at håndtere livet som helhed.

Jeg drømmer om et samfund, som ikke bare griber fat i diagnosen og sender regningen videre til coachen, psykologen eller psykoterapeuten. Et samfund der tager menneskekundskab lige så alvorligt som matematik i grundskolen.

Så vi kan lære at skabe kontakt til vores sande natur, takle de eksistentielle aspekter af det at være menneske og finde vej i livet.