Fagligt ståsted

Mange unge stiler i dag blindt og kompromisløst efter de perfekte idealer. De perfekte karakterer. Det perfekte udseende. Den perfekte krop. Den perfekte måde at være menneske på.

Ofte har de nemlig ikke andre muligheder, end at skjule deres inderste jeg bag en facade.

Flere lider derfor inderst inde. Lider under det store pres det er at være menneske i et præstationsorienteret samfund.

upload in progress, 0

Støttegruppen- et præstationsfrigørende rum

I støttegruppen får de plads til at dele sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet i et præstationsfrigørende rum - og et trygt fællesskab med andre ligesindede unge.

Uden at føle, at der er noget galt med dem. Uden at blive dømt og stigmatiseret.

Det er min opgave at se dem som hele mennesker med alt, hvad det indebærer. Jeg forstår derfor ikke deres problemer som psykiske forstyrrelser og sygdomme, men i stedet som udfordringer med at leve livet.

Det sansestærke/særligt sensitive karaktertræk

Som følge af det lader jeg mig inspirere af foreninger, mennesker og teorier, der på naturlig vis understøtter filosofien om det hele menneskes udvikling.

I den forbindelse favner jeg det almenmenneskelige, naturlige og medfødte sansestærke/særligt sensitive karaktertræk i stedet for at kigge igennem diagnose - og sygdomsfilteret. (Elaine Aaron, psykolog og forsker, www.hsperson.com)

Anerkendende Sprogbrug

Jeg er samtidig inspireret af de 12 principper bag Anerkendende Sprogbrug v. Hanne Leth:

Som Hanne Leth udtrykte det, så kan "Vores nuværende sprogbrug både være konfliktskabende og angstprovokerende. Anvender vi Anerkendende Sprogbrug kan vi i stedet skabe dialog, som øger selvværdet, selvtilliden og samarbejdsevnen, fordi det skaber respekt for det enkelte menneske."

upload in progress, 0
Hanne Leth (1948-2022)var sprogkonsulent og stifter af Anerkendende Sprogbrug. Ved interesse for principperne bag Anerkendende Sprogbrug, skriv gerne en mail til sofiaviktoriablog@gmail.com, så mailer jeg dem gratis til dig på vegne af Hanne Leth.

Fælles dialog, livserfaringer og temaer

Igennem fælles anerkendende dialog med de unge lægger jeg således op til, at at de kan bringe det ind i rummet, som fylder i deres liv.

Jeg er optaget af at undersøge, hvilke historier de fortæller om sig selv, deres relationer og livet som helhed. I den forbindelse deler jeg ud af mine livserfaringer og tager forskellige temaer op, som relaterer sig til det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet.

Jeg fortæller blandt andet om min rejse igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. En rejse som førte mig på afveje rent menneskeligt. En rejse som ledte mig i kløerne på en spiseforstyrrelse og ned i de mørkeste afkroge af mig selv. En rejse som paradoksalt nok også gjorde mig til et helt menneske.

upload in progress, 0

Eksperimenterende, sokratisk og eksistentiel tilgang

Med støttegrupperne har jeg et klart sigte på at eksperimentere og gøre mig erfaringer.

Eksperimentere med at møde de unge, hvor de er og lytte til, hvad der rører sig i dem.

Eksperimentere med at give plads til min egen sårbarhed såvel som de unges sårbarhed.

Eksperimentere med at skabe et rum for fejlene, det ufærdige, det uperfekte, naturlige, spontane, ligeværdige og menneskelige - som kontrast til det konkurrenceorienterede, præstationsorienterede, perfekte, polerede, professionelle og planlagte.

Jeg har nemlig en dyb tro på, at de unge har brug for lige netop denne tilgang for at kunne finde ind til/skabe kontakt til sig selv.

Under overfladen ligger den eksistentielle længsel og lurer. Det er den længsel jeg gerne vil nå, give plads til og bygge videre på. For der ligger en helt særlig mulighed for at udvikle sig menneskeligt lige her.

Formål

De unge kan bruge støttegruppen som et fundament for at udvikle et sprog for deres følelser, tanker og det at være menneske, mens de uddanner sig.

Samtidig er det også et frirum. Et sted, hvor det er nok at være. Et sted hvor de kan komme uden at skulle forholde sig til ydre krav og forventninger.

Med kontakten til sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet får de mulighed for at vokse naturligt.

Dette øger ikke alene chancerne for, at de kommer ud på den anden side af spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, ufrivilligt skolefravær og andre symptomer på mistrivsel.

Det giver dem i sidste ende helt nye fortællinger om sig selv. Fortællinger som forandrer deres mindset.Fortællinger som baner vejen for, at de kan udvikle sig som hele mennesker. Fortællinger som bidrager til, at de kan finde deres egen vej i livet.

Saturday. Summer. Beautiful sunny day, so my friends and I decided to make a picnic and watch the sundown. Pretty fun and relaxed day.