Samarbejde

Det særligt sensitive karaktertræk

Mit koncept om det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet og idéen om støttegrupper i menneskekundskab harmonerer på allerfineste vis med grundværdierne i HSP- foreningen.

Som menneske og fagperson brænder jeg nemlig også for at skabe mere synlighed omkring, plads til, anerkendelse af, og forståelse for det særligt sensitive karaktertræk i vores samfund.

upload in progress, 0

Derfor har jeg valgt at indgå et aktivt samarbejde med foreningen. I den forbindelse blev jeg pr. 25/5- 2024 valgt ind i HSP- bestyrelsen som næstforperson. https://hsp-foreningen.dk/om-hsp-foreningen/

Her skal jeg bl.a. være med til at skabe en helt ny professionel ramme omkring foreningen med ledelse af sekretariat.

Foruden det er jeg også medlem af Hsp- foreningen og tilknyttet Hsp- siden for behandlere. https://hsp-foreningen.dk/om-hsp-foreningen/medlemsfordele/ www.hsp- foreningen.dk) https://hsp-foreningen.dk/gd-location/

"Sammen står vi stærkere. Sammen ønsker vi at komme bredere ud i samfundet med kendskabet til det særligt sensitive karaktertræk. Bredere ud med budskabet om, at der skal være mere plads til mennesket, - de menneskelige følelser og sanselige behov." Citat: Sofia Viktoria

Et alternativ til individ, -sygdoms og diagnoseperspektivet

Med mit koncept om det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet og ideen om støttegrupper i menneskekundskab ønsker jeg at skabe et alternativ til individ-, sygdoms og diagnoseperspektivet i vores samfund. Et alternativ som kan være med til af forebygge og nedbringe den stigende mistrivsel, som vi ser i vores samfund i dag.

Et alternativ som både skaber mere plads til særligt sensitive mennesker - men som generelt set også muliggør, at alle børn, unge og voksne med og uden diagnose kan udfolde deres fulde potentiale og udvikle sig naturligt, til hele mennesker.

Mange særligt sensitive børn, unge og voksne bliver nemlig ofte fejlagtigt diagnosticeret, når de mistrives, fordi de ikke er i stand til at tilpasse sig systemerne.

Det begrænser desværre ofte deres muligheder for at vokse og udvikle sig rent menneskeligt. Det påvirker samtidig deres selvværd og tro på sig selv, da mange efterlades med en følelse af at være forkert.

For sådan er det med sproget, og de normer og narrativer vi som individer, fællesskaber og samfund bevidst og ubevidst ligger ned over hinanden. Sproget har nemlig en enorm magt, indflydelse og betydning for vores identitetsudvikling. Det skaber os og omvendt.

Derfor skal vi være meget bevidste om og nysgerrige på brugen af netop narrativerne. Brugen af narrativerne knyttet an til diagnosefortællingen - holdt op imod brugen af fortællingen om det særligt sensitive karaktertræk. Bevidste om, hvilket potentiale og hvilke begrænsninger de forskellige fortællinger giver os.

two human hands painting
Photo by Claudio Schwarz / Unsplash

Er du/I som forening/virksomhed/kommune/skole/uddannelsesinstitution mm. interesseret i at tage en snak om et evt. samarbejde?

Så send mig gerne en mail på: sofiaviktoriablog@gmail.com eller ring på: 30132464.

Jeg tilbyder både at sætte støttegrupper op direkte hos dig/Jer eller i mine egne private lokaler. (se lokation her)De unge har også mulighed for at få individuelle støttesamtaler hos mig som springbræt til at deltage i støttegrupperne. Se priser her.

Samtidig er jeg åben for at modtage idéer, forslag og invitationer til nye innovative samskabende processer med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige instanser, foreninger m.m.