Hvorfor menneskekundskab?

Overvej lige for et øjeblik, hvad der typisk sker for et ungt menneske i mistrivsel i dag?

Diagnose - sygdoms og individ perspektivet kommer lynhurtigt i spil.

Forståeligt nok.

Sådan som vores samfund er skruet sammen, så er det nemlig her den økonomiske hjælp ligger.

Mange forældre og unge oplever derfor en stor lettelse, når først diagnosen er givet.

Det handler derfor ikke om at underkende dette fokus.

Tværtimod.

DET HANDLER OM:

 • At skabe et alternativ eller supplement til diagnose- og sygdomsperspektivet.
 • At udvide vores forståelse af, hvordan dette specifikke diagnose - samfundsfilter påvirker de unges udviklings muligheder?
 • At undersøge og udforske betydningen af de narrativer, historier, fortællinger og mulige identiteter et ungt menneske får eller begrænses af i vores samfunds - og uddannelsessystemer.
 • At stille skarpt på, hvad det er for mennesker vi rent faktisk udvikler i et præstationsorienteret samfunds- og uddannelsessystem, hvor der ikke er plads til sårbarheden?
 • At se, forstå, og rumme individet, hvor det er rent menneskeligt
 • At skabe nye identitetsmæssige udviklingsspor for de unge.
 • At erkende at sårbarheden er naturlig, - og at vi alle har brug for støtte og hjælp til at håndtere det at være menneske, hvis vi ønsker at udvikle os naturligt.
 • At anerkende det naturligt medfødte særligt sensitive/sansestærke karaktertræk
upload in progress, 0

DERFOR:

Lad os sammen være visionære.

Lad os skabe plads til sårbarheden, det særligt sensitive karaktertræk og det hele menneskes udvikling i vores samfunds- og uddannelsessystem.

Lad os samarbejde om at sætte støttegrupper op!

Kun sådan kan vi støtte alle unge til at finde ind til den ægte indre livsglæde.

Kun sådan kan vi forebygge og nedbringe den stigende mistrivsel blandt børn og unge på den lange bane.

Støttegrupper i menneskekundskab er vejen frem fordi:

 • Det sætter fokus på det hele menneskes udvikling i vores samfunds - og uddannelsessystemer
 • Det skaber plads til den naturlige sårbarhed i mennesket såvel som det særligt sensitive karaktertræk
 • Det støtter op om individets grundlæggende selvværd, trivsel og personlige udvikling
 • Det sigter på at lære individet at håndtere sine følelser, tanker og det at være menneske
 • Det stimulerer nysgerrigheden og udvikler refleksionsevnen
 • Det øger muligheden for, at individet kan finde sin egen vej i livet
 • Det resulterer i indre ro- , balance og livsglæde samt større meningsfuldhed i tilværelsen. Parametre som tilsammen udgør en indre menneskelig robusthed
 • Det forebygger spiseforstyrrelse, skolevægring, selvskadende adfærd m.m.