Hvorfor menneskekundskab?

Overvej lige for et øjeblik, hvad der typisk sker for et ungt menneske i mistrivsel i dag?

Diagnose - sygdoms og individ perspektivet kommer lynhurtigt i spil.

Forståeligt nok, for sådan som vores samfund er skruet sammen, så er det her den økonomiske hjælp ligger.

Mange forældre og unge oplever derfor en stor lettelse, når først diagnosen er givet.

Det handler derfor ikke om at underkende dette fokus.

Tværtimod.

DET HANDLER OM:

 • At se, forstå, anerkende og rumme individet, hvor det er rent menneskeligt
 • At udvide vores forståelse af, hvordan dette specifikke samfundsfilter påvirker de unges udviklings muligheder?
 • At skabe bevidsthed på betydningen af de narrativer, historier, fortællinger og mulige identiteter et ungt menneske får eller begrænses af i vores samfunds - og uddannelsessystemer.
 • At stille skarpt på, hvad det er for mennesker vi rent faktisk udvikler i et præstationsorienteret samfunds- og uddannelsessystem, hvor der ikke er plads til sårbarheden?
 • At anerkende at sårbarheden er naturlig, og at vi alle har brug for støtte og hjælp til at håndtere det at være menneske, hvis vi ønsker at udvikle os naturligt.
 • At skabe nye identitetsmæssige udviklingsspor for de unge.
 • At skabe et alternativ eller supplement til diagnose- og sygdomsperspektivet.
upload in progress, 0

DERFOR:

Lad os sammen være visionære.

Lad os skabe plads til sårbarheden og det hele menneskes udvikling i vores samfunds- og uddannelsessystem.

Lad os samarbejde om at sætte støttegrupper op!

Sådan kan vi støtte alle unge til at finde ind til den ægte indre livsglæde.

Sådan kan vi forebygge og nedbringe den stigende mistrivsel blandt unge på den lange bane.

Støttegrupper i menneskekundskab er vejen frem fordi:

 • Det sætter fokus på det hele menneskes udvikling i vores samfunds - og uddannelsessystemer
 • Det skaber plads til den naturlige sårbarhed i mennesket
 • Det støtter op om individets grundlæggende selvværd, trivsel og personlige udvikling
 • Det sigter på at lære individet at håndtere sine følelser, tanker og det at være menneske.
 • Det skaber rum for at individet kan forholde sig til sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet.
 • Det stimulerer nysgerrigheden og udvikler reflektionsevnen.
 • Det øger muligheden for, at individet kan finde mening med tilværelsen og skabe sin egen vej i livet.
 • Det skaber indre balance, ro og livsglæde, som tilsammen udgør en indre menneskelig robusthed
 • Det forebygger spiseforstyrrelse, skolevægring, selvskadende adfærd m.m.