Inspiration

I støttegrupperne og i mit arbejde som pædagog arbejder jeg intuitivt med at se det hele menneske.Som følge af det lader jeg mig inspirere af foreninger, mennesker og teorier, der på naturlig vis understøtter filosofien om det hele menneskes udvikling.

Sansestærk/særligt sensitiv

I den forbindelse favner jeg det almenmenneskelige, naturlige og medfødte sansestærke/særligt sensitive karaktertræk i stedet for at kigge igennem diagnose - og sygdomsfilteret. (Elaine Aaron, psykolog og forsker, www.hsperson.com)

Mange mennesker med det sansestærke/særligt sensitive karaktertræk bliver i mine øjne fejlagtigt diagnosticeret, når de mistrives, fordi de ikke er i stand til at tilpasse sig systemerne.

Som samfund skal vi blive endnu mere bevidste om at møde, se, rumme, og skabe plads til forståelsen af det særligt sensitive karaktertræk. Derfor er jeg som firma medlem af HSP foreningen (www.hsp- foreningen.dk)og tilknyttet deres behandlerside. https://hsp-foreningen.dk/gd-location/

Jeg er selv sansestærk og ved om nogen anden, hvad det vil sige at kunne mærke og føle mere end normalen, hvilke udfordringer og muligheder det giver på én og samme tid. Jeg bruger derfor også disse indfølende evner aktivt i støttegrupperne og i mit arbejde som pædagog.

Izack Stjernberg

Min største menneskelige inspirationskilde i livet er uden tvivl iværksætteren og facilitatoren Izack Stjernberg:Han er en helt unik rollemodel for lyset, medmenneskeligheden, ægtheden, - for det at skabe sin egen vej i livet.

Som min tætte sparringspartner, gode ven og mentor har han igennem snart 16 år fulgt mig på sidelinjen. Altid stået til rådighed. Altid delt åbenhjertigt ud af sin store visdom. Altid givet mig plads til at finde min egen vej. Altid set mig for den jeg er inderst inde, mine talenter og potentialer.

I mødet med ham har jeg tilegnet mig unikke kompetencer inden for iværksætteri, undervisning, klarsyn, kampkunst, mentoring, mindset-udvikling, skrivekunst og forfatterskab. Denne viden og visdom er i dag blevet en del af mit naturlige repertoire, som jeg bruger aktivt såvel som passivt i faciliteringen af støttegrupperne og i mit arbejde som pædagog.

Med virksomheden Mindblaze sætter han i dag fokus på "collective intelligens" og det mentale helbred i organisationer. I den forbindelse faciliterer han et community kaldet "Zeeker" for søgende individer. (www.mindblaze.xyz) Et community jeg også selv er medlem af.

upload in progress, 0
Izack Stjernberg er iværksætter og facilitator i Mindblaze Academy

Anerkendende Sprogbrug

Jeg er særligt inspireret af de 12 principper bag Anerkendende Sprogbrug v. Hanne Leth:

Som Hanne Leth udtrykte det, så kan "Vores nuværende sprogbrug både være konfliktskabende og angstprovokerende. Anvender vi Anerkendende Sprogbrug kan vi i stedet skabe dialog, som øger selvværdet, selvtilliden og samarbejdsevnen, fordi det skaber respekt for det enkelte menneske."

upload in progress, 0
Hanne Leth (1948-2022)var sprogkonsulent og stifter af Anerkendende Sprogbrug. Ved interesse for principperne bag Anerkendende Sprogbrug, skriv gerne en mail til sofiaviktoriablog@gmail.com, så mailer jeg dem gratis til dig på vegne af Hanne Leth.

Arbejdet med afhængigheder- Mary Ó Malley

Jeg har desuden et stort personligt og professionelt kendskab til og erfaring med Mary O Malley´s arbejde, som involverer en helt ny selvhealende tilgang til afhængigheder. (Fra Silent retreats på Hawaii og hendes telefon-samtalegrupper).

Ifølge Mary så er det ineffektivt at blive ved med at kontrollere vores afhængigheder. I det øjeblik at vi har fået kontrol over én af vores afhængigheder vil en anden afhængighed nemlig højest sandsynligt tage over.

Derfor må vi i stedet øve os på at være nysgerrige og lytte til afhængighederne. Vi må åbne os over for dem i stedet for at lukke os omkring dem. Vi må skabe forbindelse til dem, frem for kun at fortabe os afmægtigt i dem. Vi må møde os selv, der hvor vi er med blidhed. Vi må samtidig committe os til devisen om "What´s in the way is the way". ("hvad der er i vejen, er vejen")

Med denne tilgang transformeres afhængighederne fra håbløshed, afmagt og kamp til lethed, omsorg, kærlighed og glæde. Dette åbner i sidste ende for hjertet og skaber til sammen en stor indre forandring, et helt nyt mindset og muligheden for at leve fuldt ud. (Awakening by Mary Ó Malley-https://maryomalley.com/about/)

Mary O Malleys livsfilosofi har dannet baggrund for min egen personlige spirituelle bevægelse i livet- og giver mig i dag et afsæt for at møde, se, rumme, forstå og støtte andre mennesker i deres proces, hvor de udvikler sig til hele mennesker.

upload in progress, 0
Mary O’Malley er en forfatter, underviser og rådgiver, hvis arbejde handler om at støtte og hjælpe andre til at vågne til større bevidsthed - til at være og føle sig fuldt ud i live i nuet.