Den dybe visdom i ærligheden

Den dybe visdom i ærligheden
Photo by Ion Fet / Unsplash

Som den tyske sociolog Hartmut Rosa siger: så er "vores samfund bygget op omkring en logik, hvor vi hele tiden skal vækste". (...)"Verden føles derfor fremmed for de fleste mennesker i dag". (...)"Rigtig mange har derfor følelsen af, at de hele tiden skal løbe stærkere, og de skal nå mere i dag end i går". (...)

Perfektionismen, pligten, presset og præstationen er dermed blevet et livsvilkår, som vi stort set alle må forholde os til i større eller mindre omfang. Det sætter os ganske enkelt på prøve rent menneskeligt.

Men hvad tæller egentlig i tilværelsen i en tid, hvor flere og flere går rundt med følelsen af meningsløshed?

Mit bud er ærligheden. Ærligheden er nemlig et stærkt undervurderet og ofte overset perspektiv i vores samfund i dag.

Ærligheden er ikke blot et nødvendigt onde for individet, der ønsker at udvikle sig til et helt menneske, trives og finde vej i livet. Det er en investering i vores fælles fremtid. I den måde vi kommunikerer med hinanden på privat og professionelt. I den måde vi skaber familie, fællesskab, virksomheder, institutioner og samfund på. En fremtid hvor vi hver især må gøre op med os selv, hvilke værdier vi ønsker at dyrke, forfølge, bygge videre på eller genskabe.

I dette nyhedsbrev dykker jeg derfor ned i den dybe visdom, der ligger i ærligheden. I det at være ærlig over for sig selv. For hvorfor er det egentlig så svært for os mennesker at tage ansvar for lige præcis det, når nu det er så vigtigt?