Den offentlige debat om de unges mistrivsel- lytter vi til de unge?

Den offentlige debat om de unges mistrivsel- lytter vi til de unge?
Photo by Danie Franco / Unsplash

Den offentlige debat, valgkampen og forskningen er i dag gennemsyret af fortællinger om den stigende mistrivsel blandt unge. Men lytter vi egentlig til de unge? Taler vi om dem, til dem eller med dem? Og frem for alt, handler vi på det de fortæller os?

Er vi overhovedet åbne for at samarbejde med hinanden på kryds og tværs af forskellige hierakier, positioner, og professioner ift. at at skabe en bæredygtig løsning til gavn for den større helhed?

Eller har vi kva individualiseringen, præstations- og konkurrencesamfundets usynlige, hule og magtfulde mekanismer ganske enkelt for travlt med at dyrke særlige popularitetsagendaer med egen personlig vinding for øje?

I én grad så vi glemmer vigtigheden af medmenneskeligheden, den umiddelbare nysgerrighed og åbenhed for det, der ligger uden for det vi selv kender, tror på eller er bevidste om? Med den sørgelige konsekvens, at vi kommer til at overse/neglichére/ignorere den empiri, der potentielt set kan være med til at forebygge og nedbringe den stigende mistrivsel?

Alt dette stiller jeg skarpt på i dagens nyhedsbrev.

Ear on a white cardboard
Photo by Franco Antonio Giovanella / Unsplash