At gøre sig erfaringer i livet

At gøre sig erfaringer i livet
Photo by Paul Pastourmatzis / Unsplash

I onsdagsnyhedsbrevet kaster jeg lys på betydningen af det at gøre sig erfaringer i livet på nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende vis. Et tema som har direkte forbindelse til den måde jeg bevæger mig på i livet, såvel som til alle mine tidligere nyhedsbreve - og dermed også filosofien bag det hele menneskes udvikling i uddannelsessystemet.

Følelsen af manglende erfaring har nemlig været et stort eksistentielt livstema for mig. Selv samme følelse har fået mig til at søge mange omveje i livet.  Omveje som fik mig til at bære en pleasende maske og frygte at gå ud i livet, som den jeg var inderst inde. Omveje som betød at jeg lukkede ned for mine følelser, livsglæden og mit indre lys. Omveje som fik mig til at tro, at jeg skulle præstere for at blive elsket og anderkendt. Omveje som førte mig væk fra mig selv. Omveje som gudskelov også lærte mig usigeligt meget om sårbarheden, smerten og de store spørgsmål i livet. Omveje som derfor blev forvandlet til genveje. Genveje tilbage til mig selv.

Men hvad har livet så egentlig lært mig? Dette vil jeg indledningsvist give dig et lille inblik i som inspiration på din vej i livet.