Medmenneskelighed og bevidsthed

Medmenneskelighed og bevidsthed
Photo by Matt Collamer / Unsplash

Jeg vil starte med at beklage, at nyhedsbrevet ikke kom i går. I går gik jeg igennem en meget sårbar og smertelig følelsesmæssig proces. En proces, som krævede mit fulde fokus og frem for alt medmenneskelig hjælp. Så jeg måtte række ud.

For sådan er det nogle gange, når vi forpligter os på at gå den vej, hvor vi udvikler os til hele mennesker. Så har vi brug for hjælp, der hvor det bliver for sårbart at stå, der hvor smerten overvælder os i en grad, hvor vi næsten ikke kan være i os selv.

Som jeg ser det, så er det helt naturligt. For i virkeligheden er der ingenting galt med os, når vi har det sådan. Det er blot en konsekvens af det at være menneske. Sårbarheden og smerten bor nemlig i os alle i mere eller mindre omfang. Også selvom vi gerne vil gemme den væk og leve bag facaden indimellem.

Det kan derfor ikke undgås, at den bliver aktiveret i mødet med andre mennesker. Nogle gange rammer noget os så hårdt, at vi har brug for hjælp til at transformere smerten. Tager vi den proces på os, så kommer vi tilgengæld ofte stærkere ud på den anden side. Stærkere end vi var før. For så har vi fået åbnet endnu mere op til vores hjerter, til medfølelsen og kærligheden i os selv. Og så får sårbarheden og smerten en direkte forbindelse til de store spørgsmål i livet.

Det var det der skete for mig i går. Men alt er godt. Oplevelsen satte nemlig så meget fri i mig, og fik mig til at se nærmere på medmenneskeligheden i mig selv, andre, i samfundet og verden som helhed.  

A honest look at the pain of mental illness.
Photo by Kat J / Unsplash

Nyhedsbrev og det hele menneskes udvikling

Hvis jeg vil være et helt menneske må jeg følge bevægelsen og inspirationen indefra i stedet for at tænke på, hvad du som modtager af nyhedsbreve godt kunne tænke dig at læse om. Ellers ender jeg i en energi, der handler om pres, pligt, præstation og perfektionisme. Lad mig sige det sådan. Jeg kender den til bevidstløshed.

Jeg vil meget hellere være der hvor lyset, glæden, autenticiteten og inspirationen flyder frit, naturligt og let. Lige i hjertet. Der hvor jeg er dybt forbundet med min højere bevidsthed og værenstilstanden.Derfor kommer nyhedsbrevet i dag også til at handle om lige præcis medmenneskelighed og bevidsthed.  

Noget af dette skriv om medmenneskelighed har også været på FB og Linked in, fordi bevægelsen med at skrive om medmenneskelighed startede der.  Flere mennesker blev inspireret og gik i dialog med mig om lige præcis det. Energien åbnede sig ganske enkelt op alene ud fra ordet medmenneskelighed.

Ret så interessant og sigende, hvor meget kraft og energi, der egentlig ligger i ordet. Men så alligevel ikke overraskende. For som jeg ser det, så er det fundamentet for alt menneskelig udvikling og i sidste ende en bæredygtig planet.

Hvorfor er medmenneskelighed så vigtigt?

Der er nemlig ufatteligt meget mørke og ubevidsthed på vores jord lige nu. Ukraine er i virkeligheden et forstørret eksempel på dette. Men mørket findes også i mindre afskygninger i vores hverdag, i familien, sammen med vennerne og på arbejdet.

Vi har derfor virkelig brug for at åbne mere op for medmenneskeligheden i os selv, så der kan komme mere lys herned. Fremfor alt så må vi bruge vores medmenneskelighed, til at hjælpe andre med at finde ind til deres medmenneskelighed. Og hvorfor så egentlig det? Jo for med medmenneskeligheden kommer vi fra det dybeste og mest rene sted i os selv. Medmenneskeligheden er nemlig dybt forankret i vores sande natur. I kærligheden. I vores ånd.

Fortaber vi os i vores ego, egne overbevisninger og/eller bestemte forretningsmodeller mister vi ofte medmenneskeligheden. Og i værste tilfælde os selv. For uden den kan vi ikke se os selv og andre rent. Uden den kan vi ikke åbne os helt for andres måder at se og gøre ting på.

Photo by Marten Newhall / Unsplash

Medmenneskelighedens store lys.

Med medmenneskeligheden kan vi tilgengæld sprede meget lys. Personligt så hjælper medmenneskeligheden mig med at tage ansvar for det der er mit. Den hjælper mig med at se klart, hæve bevidstheden og se mennesket, hvor det er. Den hjælper mig med at se sårbarheden og styrken forenet i et. Den hjælper mig med at se det hele menneske.

Uden at fastholde et altopslugende fokus på, hvad der er projektion og hvad der ikke er. Hvornår der ikke bliver taget ansvar og hvornår der gør. For denne tilgang kommer sjældent fra et kærligt sted, for så respekterer og accepterer vi ikke den enkeltes proces.

Har vi naturligt tillid, og sætter mennesket fri til at tage ansvaret i eget tempo, ja så sker der ofte noget helt andet. For så er der intet pres. Ingen kontrol. Ingen styring.

Denne tilgang er i mine øjne langt mere dyb, ren og frem for alt kærlig. For tager mennesket ikke ansvaret på sig, ja så må vi i den rette ånd omfavne det med medmenneskelighed. På den måde løfter vi os selv dybere ind i lyset ved at skabe de bedste forudsætninger for at vores medmennesker kan blive klar til at tage ansvaret på sig. Vi udøver dermed medmenneskelighed i den reneste form.

Ny tids energi- at følge den indre stemme

Ny tids energi forbinder medmenneskelighed med egoet og forretningsdelen. I den rækkefølge. For ellers kan det ikke være bæredygtigt. Det er simpelt hen ikke muligt.

Det handler nemlig ikke om at sælge sig selv, manipulere folk til at følge et forløb, flytte dem et bestemt sted hen, overbevise, eller vise et bestemt billede af sig selv, som matcher, dem man gerne vil sælge til.

I modsætning hertil, så må vi følge den indre stemme, folde den ud på naturlig vis, i eget tempo. Vi må fortælle om, hvad vi kan tilbyde for at støtte og hjælpe den enkelte, fællesskabet, samfundet og verden.

Har vi kunder eller arbejder vi med mennesker på anden vis, må vi sætte den enkelte fri til at vælge hvilken hjælp, der er rigtig for vedkommende. Samtidig må vi erkende, at de mennesker vi hjælper, i lige så høj grad hjælper os, der hvor vi er. Frem for alt, så må vi sætte mennesket fri, når det er klar til at stå selv. Altså må vi altid have et fokus på det højeste bedste.  

A humble Indian man in Namaste posture
Photo by jaikishan patel / Unsplash

En svær balancegang- den rene intention og ydmygheden

Tager vi ikke højde for ovenstående, så overtager egoet i os og medmenneskeligheden forsvinder til fordel for manipulationen. Hvis ikke før. Så sidenhen.

I en forretningsmæssig sammenhæng er det meget uheldigt, uetisk og uværdigt. Mine forældre, min færd i livet og kontakten til min sjæl har gudskelov lært mig at stå stærkt i medmenneskeligheden og kende forskel på "forføreren" og mennesket med "den rene intention".

Nogle gange finder vi ind til, at vi ikke står rent i det. Det er helt naturligt. For ingen af os er perfekte, overmennesker eller hellige. Når det så er sagt, så må vi altid forholde os etisk ansvarlige, tage ansvaret på os, og finde ind til renheden. For os selv, vores medmennesker og vores planet. Stopper vi med det. Så svigter vi os selv og vores medmennesker.

Det er en svær balancegang i det mellemmenneskelige møde. For det kræver, at vi altid har bevidsthed på ikke at ende på en piedestal i den guruagtige ånd. At vi formår at bevare den ydmyghed, der ligger i at få lov til at hjælpe et andet menneske. Lige her viser vi nemlig, hvem vi er som mennesker, hvilken intention vi har og hvorfor vi gerne vil hjælpe. Vores hvorfor bliver således synligt for os selv og andre.

With the 77 Human Needs System, you can identify what your customer REALLY wants.
Photo by The 77 Human Needs System / Unsplash

Ændring af sprogbruget

Hvorfor er alt dette så vigtigt for mig? Det er det, fordi jeg ønsker at være med til at sprede lys på vores jord. Samtidig så kan jeg virkelig ikke  se mig selv sælge mig selv. Gør jeg det, så sælger jeg ganske enkelt min sjæl. Når alt kommer til alt, så ønsker jeg ofte at støtte og hjælpe uden at få noget igen. Ganske enkelt fordi medmenneskeligheden og medfølelsen betyder alt for mig.

Ændring  af sprogbruget omkring den gamle forretningsånd er derfor altafgørende for, at jeg finder min måde at drive forretning på. For jeg tilbyder jo støttegrupper. Det siger sig selv, at jeg er nødt til at finde min egen vej i det. Skal støtte koste penge? Nej i princippet ikke hvis du spørger mig. For det er så fundamentalt. Samtidig er der så lidt bevidsthed på, hvor meget det betyder, at kunne støtte et andet menneske der hvor det er i livet.

Støtten må integreres i systemet

Derfor er det ikke så underligt, at jeg vælger at slå mig ned lige midt i ordet støttegrupper. At jeg ser, at støtten må integreres i vores uddannelsessystem. At jeg søger imod kommuner og virksomheder, og inviterer dem til at betale for det enkelte individ, der har brug for støtten. At jeg i sidste ende drages af politik.

For så kommer jeg ud over det led, hvor den enkelte og jeg skal trækkes ind i et medmenneskeligt felt, hvor vi skal flette støtte og penge sammen. Så lader jeg fællesskabet stå sammen om at hjælpe dem, der har allermest brug for det til gavn for et større hele. Så får jeg plantet flaget, der hvor det hører til.

Der er heldigvis mange måder at drive forretning på. Ja jeg tror der er en til os hver, hvis  vi undlader at tilpasse os den normbetingede forretningsmodel.

Vi kan alle hjælpe med noget - vi har alle noget at bidrage med

Jeg hviler i, at vi alle kan hjælpe med noget, og at vi alle har noget at bidrage med. Ergo er der “kunder” og mennesker vi kan hjælpe til os alle. For vi kommer alle hver især med noget unikt. Vi tiltrækker således også dem vi kan hjælpe, ud fra hvor vi er i livet. Den forretningsfilosofi går altså fuldstændig uden om konkurrence og præstationsræset, hvor vi skal være først på beatet og bruge albuerne.

Dybest set så tror jeg på, at vi alle har et dybfølt ønske om, at ville hjælpe andre mennesker.

Mit spørgsmål til dig er derfor: Hvad betyder ordet medmenneskelighed for dig og hvad sætter det gang i inden i dig? Hvordan bruger du ydmygheden og medmenneskeligheden i dit arbejde med andre mennesker? Hvordan ser, mærker og modtager du andre menneskers medmenneskelighed? Hvordan hjælper du andre mennesker? Hvordan bidrager du igennem medmenneskeligheden? Hvordan sikrer du den rene intention? Hvad er dit unikke hvorfor?  

Måske ved du ikke lige, hvad medmenneskelighed betyder for dig ved første øjekast.Eller også forbinder du dig med ordet med det samme. Det er fuldstændig irrelevant. For der findes ikke noget rigtigt og forkert. Processen handler ene og alene om refleksion ud fra, hvor vi er i os selv og i livet. Intet andet.

Photo by Patrick Pahlke / Unsplash