Samfundets behov vs. menneskets behov

Samfundets behov vs. menneskets behov
Photo by Milad Fakurian / Unsplash

Temaet for årets uddannelses - og forskningsmøde den 7 og 8 april 2022 var meget klart. Vi skal blive"endnu bedre til at uddanne til samfundets behov". For som vores uddannelsesminister Jesper Pedersen udtrykte det i sin tale: "Så mangler virksomhederne arbejdskraft, der er mangel på uddannet personale i vores velfærdstilbud, ungdomsårgangene bliver mindre, og der vil blive færre til at løfte de vigtige samfundsopgaver."

Samfundet har ifølge ham:"brug for mange forskelligartede kompetencer... "Dygtige hænder og skarpe hjerner inden for forskellige fagligheder..."

Han ytrer i den forbindelse, at: ..."det er naturligt at stoppe op og kigge på, om vores uddannelser er indrettet bedst muligt i forhold til vores samfund og arbejdsmarked..."

For uddanner vi monstro de "kompetencer, som der efterspørges i fremtiden?.."Og kan vi regne med:"...at udviklingen bringer os det rette sted hen af sig selv? Eller er vi i højere grad nødt til: "...at tage politisk ansvar og påvirke, hvilken vej strømmen bevæger sig?..."https://ufm.dk/ministeriet/ministeren/taler/anden-fra-skamlingsbanken

Det manglende fokus på menneskets behov

Temaet om samfundets behov, siger efter min mening alt. For på intet tidspunkt bliver der talt ind, at vi må udvikle individets indre menneskelige ressourcer og værdier. Heriblandt kontakten til det indre, hjertet og kroppen. Alt det der i virkeligheden hører til menneskets behov.