Sociale medier og deres magt/indflydelse

Sociale medier og deres magt/indflydelse
Photo by Merakist / Unsplash


Når vi hver især færdes på linked in, facebook og andre sociale medier er vi ubevidst og bevidst med til at skabe en kultur, som understøtter det faktum, at nogle bliver set (antal views), andre bliver anerkendt(likes) mens nogle bliver mødt( kommentarer).

Ensomhed

Det faktum vi ikke får øje på, når vi blot indtager denne platform ukritisk, ureflekteret eller ubevidst er derfor også, at vi efterlader os selv og andre i et stort spektrum af ensomhed. En ensomhed som desværre også bliver et kæmpe spejl på den verden vi skaber for vores unge mennesker. Fysisk og virtuelt.

Alone in the dark
Photo by Atharva Tulsi / Unsplash

Det medfører en lang række af ting. En ulighed. En skæv magtfordeling. Et særligt popularitetsklientel. En evig higen efter at blive set, mødt og anerkendt. En underliggende mistrivsel. En dyb afhængighed og indre uro.

Præstation og konkurrence

For den måde vi driver de sociale medier på er i virkeligheden et godt billede på, hvad vores samfund er drevet af- nemlig præstation og konkurrence.

Nok også derfor jeg ikke selv passer så godt ind her. For jeg arbejder jo netop for at skabe bevidsthed på værdien af det stik modsatte.Værenstilstanden.

Nå det så er sagt, så bruger jeg selv linked in, fordi jeg som mange andre gør mig erfaringer med at komme ud over rampen med mit projekt. Men det er altid med en stor ambivalens og bevidsthed på, at jeg ønsker at påvirke linked in i en retning, som kan støtte op om nye bevægelser, hvor alt ikke nødvendigvis skal indhylles i likes, views og popularitetsagendaer.

Men ja Rom blev ikke skabt på en dag. Men jeg ved, at vi er ufattelige mange kærlige, kreative og refleksive mennesker herinde. Så hvorfor ikke allerede nu begynde at bygge grundstenen til et sundere fremtidigt miljø for os selv og vores børn?

Selvansvar og medansvar

Hvorfor ikke tage selvansvar og medansvar for det vi alle dybest set godt ved?

Om ikke andet, hvorfor ikke reflektere endnu mere over konsekvensen af vores handlinger ved at vedblive at reproducere de eksisterende sociale medier som de er, velvidende om, hvilke magtinstanser der ligger bag?

Hvordan ville et socialt medie se ud uden mulighed for at se views, kommentere og like? Hvordan ville det føles på vores egen krop og sjæl? Hvilke værdier ville vi understøtte? Hvordan ville vi så skabe kontakt? Osv.

Mit bud er, at det ville føre til mere og hurtigere menneskelig kontakt. Og på den lange bane ville vi således kunne opnå mere indre ro, mindre ensomhed og mistrivsel.