Spiseforstyrrelse - et samfundsskabt fænomen

Spiseforstyrrelse - et samfundsskabt fænomen
Photo by ShareGrid / Unsplash

Den offentlige debat løfter i øjeblikket sløret for stribevis af fortællinger om den utilstrækkelighed, der ligger i behandlingstilbuddene for spiseforstyrrelse.

Mange unge med spiseforstyrrelse oplever nemlig, at de bliver låst fast i et sygdomsbillede, i det øjeblik, de træder ind i behandlingssystemet. De føler sig ganske enkelt ikke set rent menneskeligt, fordi der er et altoverskyggende fokus på sygdom, mad og vægt.

På den måde, så falder det hele menneskes udvikling altså i baggrunden. For vi har tydeligvis ikke tilstrækkeligt med opmærksomhed på at skabe nye spor for de unge, som rækker ud over identiteten med spiseforstyrrelse.

Narrativernes betydning for det hele menneskes udvikling

Selvom den narrative tilgang er meget brugt i arbejdet med spiseforstyrrelse inden for både psykiatrien såvel som andre behandlingssteder, så har vi endnu ikke forstået, at vi faktisk selv er med til at fastholde fortællingerne om spiseforstyrrelse, i kraft af det fokus og sprogbrug vi har.