Ungdommen i dag

Ungdommen i dag
Photo by Zachary Nelson / Unsplash

Når jeg kigger på ungdommen i dag, lægger jeg mærke til alle nuancerne. Mange ser ud til at trives på overfladen. En del lever livet med en ukuelig optimisme, fremdrift og tro på sig selv. Mens andre falder ind i statistikken for unge, der helt synligt mistrives.

Den nationale sundhedsprofil, som lige er blevet offentliggjort den 9 marts 2022 viser i den forbindelse at andelen, der scorer lavt på skalaen over mental sundhed er markant højere hos de 16-24-årige end i den øvre befolkning. Hver 6 dansker over 16 år har ondt i livet.

Sundhedsprofilen kommer i kølvandet på Rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse (2020): "Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder."

Den viste at hele 15 procent af børn og unge blev diagnosticeret med psykiske sygdomme, inden de fyldte 18. Et tal som efter sigende er steget kraftigt de sidste 20-30 år. Ikke nok med det, så oplevede færre unge desuden at have høj livstilfredshed, og der var en stigende forekomst af psykiske symptomer som ensomhed samt et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge.

Det går altså mere end nogensinde den forkerte vej med de unges mentale sundhed og trivsel. Oven i hatten, så er der alle de unge, som statistikken i realiteten ikke favner. Her tænker jeg på de unge, der lider i stilhed. Som forsøger at få livet til at hænge sammen, uden at bede om hjælp.

Nok skal statistikken ses i lyset af coronaens undtagelsestilstand, hvor frygt og uvished har sat sine dybe spor i de unge. Men det ændrer imidlertid ikke på, at vi er nødt til at træffe radikale ændringer i vores samfunds- og uddannelsesinstitutioner, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at vende statistikken til det bedre og få øje på mistrivslen i det skjulte.