Fokus på mental sundhedsfremme i uddannelsessystemet

Fokus på mental sundhedsfremme i uddannelsessystemet
Photo by Sydney Sims / Unsplash

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med socialstyrelsen i 2022 udarbejdet et fagligt oplæg til en 10 års plan for at forbedre den mentale sundhed og styrke indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN_260122_LOW.ashx?sc_lang=da&hash=AAEF690AFCD2E7998A4E687613C905ED

For som vi alle mere eller mindre ved, så står vi med en massiv udfordring for hele folkesundheden og i særlig grad de unge. Op imod en fjerde del af unge kvinder oplever dårlig mental sundhed. Ligeledes er der sket en stigning på 41 procent i antallet af børn og unge med psykiske lidelser, der er anbragt uden for hjemmet eller som modtager en forebyggende indsats i kommunen, fx en familierettet indsats. Blandt børn og unge bliver hele 15 procent diagnostiseret med en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.